POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej oraz pobieranie plików udostępnionych przez Administratora www.jmjinteriors.pl oznacza zaakceptowanie poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Przeczytaj uważnie poniższe zapisy. Dowiesz się jak dbamy o bezpieczeństwo twoich danych, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy.

ZASADY OGÓLNE

Dokument określa zasady ochrony i sposób przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, oraz zasady korzystania z plików Cookies wraz z pozostałymi technologiami występującymi na stronie internetowej https://jmjinteriors.pl

Administratorem strony i danych osobowych jest Joanna Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JMJ Joanna Wojciechowska, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 592-202-34-95.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Administratorem Twoich danych pod adresem e-mail: biuro@jmjinteriors.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i ma obowiązek powiadomić o tym użytkowników.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Administrator – oznacza Joannę Wojciechowską prowadzącą działalność pod firmą JMJ Joanna Wojciechowska z siedzibą przy ul. J.Heweliusza w Gdańsku 80-890, NIP: 592-202-34-95

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną lub podmiot przebywający odwiedzający i korzystający ze strony https://jmjinteriors.pl

Strona www/ blog/ sklep internetowy – oznacza stronę internetową, blog i sklep internetowy https://jmjinteriors.pl

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.  Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Konto Użytkownika – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.

Formularz – Umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Joanna Wojciechowska działająca pod firmą JMJ Joanna Wojciechowska z siedzibą przy ul. J.Heweliusza 11 w Gdańsku 80-890, NIP: 592-202-34-95.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z bezpłatnej usługi Newslettera czy pobierania darmowych treści udostępnianych przez Administratora, z których Użytkownik zamierza korzystać.

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w celu:

  1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
  2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. informowania o ofertach, promocjach organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  6. tworzenia rejestrów związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. analizowania danych polegającym min. na analizie danych zbieranych automatycznie, w tym cookies, tj. Piksel, Facebooka, cookies Google Analytics, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  8. wykorzystywania cookies na Stronie przypisanych do strony podstronach(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  9. zarządzania Stroną www oraz innymi stronami Administratora na innych platformach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  10. badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)oraz zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  11. w celach administracyjnych niezbędnych do wewnętrznego zarządzania kontaktem z Użytkownikiem, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  12. w celu wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  13. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  14. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów, usług, oraz produktów i usług osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  15. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  16. w celu obsługi fanpage pod nazwą JMJ Interiors na Facebook, konta na portalu Instagram pod nazwą JMJ Interiors oraz konta na portalu LinkedIN pod nazwą Joanna Wojciechowska, a także konta na platformie You Tube pod nazwą Projekt M by JMJ Interiors i wchodzenia w relacje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  17. Zbierane i przetwarzane są wyłącznie dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika . Zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies i danych logowania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Art. 15- 21 RODO tj. wskazuje na uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w każdym momencie:

  • prawo dostępu do treści jego danych
  • prawo poprawiania danych
  • prawo usunięcia danych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy.

Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@jmjinteriors.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, podany w niniejszym dokumencie ze wskazaniem swoich żądań. Odpowiedź nastąpi w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia korespondencji Użytkownika.

WYCOFANIE ZGODY

Użytkownik w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co skutkuje usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem działań, na które wcześniej Użytkownik zgodę wyraził. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane Użytkownika mogą być przekazane poza Unię Europejską, z racji korzystania z usług np. Google, Facebook, Mailerlite, Instagram.
Szczegółowe informacje o polityce prywatności tych dostawców usług, dostępne są na ich stronach internetowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

  1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów
  2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym
  3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów
  4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym)wskazanym Użytkownikowi
  6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora
  7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

ODSYŁANIE DO INNYCH STRON WWW

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

SOCIAL MEDIA TJ. FACEBOOK, INSTAGRAM

Administratorem Twoich danych osobowych na fanpage JMJ Interiors oraz konta na Instagramie JMJ Interiors jest Joanna Wojciechowska.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage ustala Administrator.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage.

Twoje imię, nazwisko i inne informacje umieszczane przez Ciebie jako publiczne są widziane przez Administratora. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, uprawnionemu pracownikowi Administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator korzysta z usług zewnętrznych świadczonych przez podmioty, tj. biuro rachunkowe, firmy kurierskie, platformy transferujące płatności, podmioty obsługujące wysyłkę newslettera, zapewniających ochronę danych zgodnie z RODO oraz innym podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, a także US.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

PROFILOWANIE DANYCH

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym dostosowaniu oferty kierowanej do Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

FORMULARZE

Administrator wykorzystuje formularze w ramach Strony:

  1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania we wskazanym miejscu imienia i adresu e-mail Użytkownika, jest to obowiązkowe jeśli chcesz korzystać z Newslettera. Kolejno Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Ww. zgody są dobrowolne, ale konieczne dla wysyłki newslettera, z ofertą, informacjami o promocjach, akcjach marketingowych Administratora. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co w konsekwencji skutkuje wstrzymaniem wysyłania newslettera.
  2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

  1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
  2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aktywnego adresu e-mailowego, przeglądarki internetowej oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie z plików pdf oraz odtwarzaczy plików audiowizualnych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  1. Strona Administratora korzysta z plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie treści zawartych na stronie pod kątem oczekiwań i potrzeb Użytkowników.
  2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony Administratora.
  4. Administrator stosuje pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
   • Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań re-marketingowych,
   • Google Analytics – do analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na stronę internetową Administratora.
    W ramach Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
   • Wtyczki przekierowujące do mediów społecznościowych tj. np. Facebook, Instagram, LinkedIn.
   • Treści z zewnętrznych portali i stron www – oznacza to, że Administrator może osadzać na swojej witrynie internetowej treści z blogów, portali, i innych stron internetowych i mogą to być np. filmy z YouTube

Administrator zaleca, aby Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Przeglądarka internetowa często domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy zawsze mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Musisz wyrazić zgodę na cookies, aby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie wyrażasz zgody, powinieneś opuścić Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

LOGI SERWERA

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z wysłaniem zapytań do serwera Strony, które to zapytania zapisywane są w logach serwera. Logi są na nim zapisywane i przechowywane. Logi to m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  2. Logi służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  3. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2021 r.